Chuyện Tình Buồn

Tác giả: Nhạc Phạm Duy, thơ Phạm Văn Bình

Ca sỹ thể hiện: Elvis Phương; Bằng Kiều; Ngọc Sơn; Quang Dũng; Chế Linh; Thái Châu; Quỳnh Vi; Đình Bảo; Mỹ Huyền; Chung Tử Lưu; Đức Tuấn; Tuấn Vũ; Thanh Tuyền; Ý Lan; Xuân Phú; Tuấn Đạt; Anh Khoa; Hoạ Mi; Thái Thanh; Duy Quang; Tuấn Anh; Trần Cao; Sĩ Phú; Ngọc Lan; Quốc Khanh; Trần Thái Hòa; Tuấn Ngọc; Vũ Khanh; Người Hát Rong; Phạm Cao Tùng; Hoàng Sỹ Phú

Năm năm rồi không gặp, từ khi em lấy chồng. Anh dặm trường mê mãi, đời chia như nhánh sông. Phong thư tình ngây dại, và vai môi rất mềm. Những hẹn hò cuốn quít, trên lối xưa thiên đường. Ngày nhà em pháo nổ, anh cuộn.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Văn Bình (Thơ)