Nhớ Trung Du

Tác giả: Vân Trung

Ta nợ mình nhiều hỡi Trung Du. Tuổi ấu thơ cọ xoè ô che nắng, những chuyến đò đưa ta về bến vắng. Mang bao kỷ niệm bao nỗi nhớ Trung Du, ơi Trung Du nâng bước ta. Trên đường sỏi đá. Câu xoan ghẹo tơ tình thương nhớ giếng.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Vân Trung