Tình Cha

Tác giả: Hoàng Quang Huê

Tình cha như trời biển bao la như sông nước hiền hòa. Tình cha như ruộng lúa đôm hoa như nắng ấm quê nhà. Tình cha như bóng mát cuộc đời từ ngày mới trong nôi. Tình cha ôi rộng bao la lòng thương mến chan hòa. Ôi ôi.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Quang Huê