Tạm Biệt Huế

Tác giả: Xuân An

Ca sỹ thể hiện: Vân Khánh; Ngọc Hạ; Bảo Yến; Nhã Phương; Hương Lan; Hạnh Nguyên

Theo em lên những ngôi đền. Chén vàng chén ngọc đắm chìm sông sâu. Mặt trời vàng và mắt em nâu. Cho anh gởi Huế một câu thơ tình. Huế ơi . . . Áo trắng ngày xưa thuở tìm em không thấy. Mênh mang mấy nhịp trường Tiền.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Xuân An