Yêu Cái Mặn Mà

Tác giả: Trần Quốc Sơn

Ca sỹ thể hiện: Hạnh Nguyên

Nếu anh yêu cái mặn mà thì về Quảng Nam quê em. Nếu anh ưa cải nồng cay thì về Quảng Nam ân tình. Người ở miền Trung không ngại mưa ngại gió. Người ở miền Trung anh về anh sẽ thương. Nếu anh yêu những chuồng chiền thì.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Trần Quốc Sơn