Angel

Tác giả: Chưa Biết
I'M ALONE
YEAH I DON'T KNOW
IF I CAN FACE THE NIGHT
I'M IN TEARS
AND THE CRYIN'
THAT I DO IS FOR YOU
I WANT YOUR LOVE
LET'S BREAK THE WALLS
BETWEEN US
DON'T MAKE IT TOUGH
I'LL PUT AWAY MY PRIDE
ENOUGH'S ENOUGH
I'VE SUFFERED AND
I'VE SEEN THE LIGHT
BABY YOU'RE MY ANGEL
COME AND
SAVE ME TONIGHT
YOU'RE MY ANGEL
COME AND
MAKE IT ALRIGHT
DON'T KNOW WHAT
I'M GONNA DO
ABOUT THIS
FEELIN' INSIDE
YES IT'S TRUE
LONELINESS
TOOK ME FOR A RIDE
YEA EE YEAH
WITHOUT YOUR LOVE
I'M NOTHIN'
BUT A BEGGAR
WITHOUT YOUR LOVE
A DOG WITHOUT A BONE
WHAT CAN I DO
I'M SLEEPIN' IN THIS BED
ALONE
BABY YOU'RE MY ANGEL
COME AND
SAVE ME TONIGHT
YOU'RE MY ANGEL
COME AND
MAKE IT ALRIGHT
COME AND
SAVE ME TONIGHT
YOU'RE THE REASON
I LIVE
YOU'RE THE REASON
I DIE
YOU'RE THE REASON
I GIVE
WHEN I BREAK DOWN
AND CRY
DON'T NEED
NO REASON WHY
BABY BABY BABY
YOU'RE MY ANGEL
COME AND
SAVE ME TONIGHT
YOU'RE MY ANGEL
COME AND
MAKE IT ALRIGHT
YOU'RE MY ANGEL
COME AND
SAVE ME TONIGHT
HEY THERE LITTLE GIRL
YOU'RE MY ANGEL
COME AND
TAKE ME ALRIGHT
COME AND
SAVE ME TONIGHT
COME AND
SAVE ME TONIGHT
COME AND
SAVE ME TONIGHT
COME AND
SAVE ME TONIGHT
COME AND
SAVE ME TONIGHT
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1352 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4