Baby Don't Get Hooked On Me

Tác giả: Mac Davis
Girl you're gettin' that look in your eyes
And it's startin' to worry me
I ain't ready for no family ties
Nobody's gonna hurry me
Just keep it friendly girl 'Cause I don't want to leave
Don't start clingin' to me girl 'Cause I can't breathe
Baby baby don't get hooked on me
Baby baby don't get hooked on me 'Cause I'll just use you then
I'll set you free
Baby baby don't get hooked on me
Girl you're a hot blooded woman child
And it's warm where you're touchin' me
But I can tell by your tremblin' smile
You're seein' way too much in me
Girl don't let your life
Tangled up with mine 'Cause I'll just leave you
I can't take no clingin' vine
Baby baby don't get hooked on me
Baby baby don't get hooked on me 'Cause I'll just use you then
I'll set you free
Baby baby don't get hooked on me
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1138 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4