My Girl

Tác giả: Chưa Biết
I'VE GOT SUNSHINE
ON A CLOUDY DAY
WHEN IT'S COLD OUTSIDE
I'VE GOT
THE MONTH OF MAY
I GUESS YOU'D SAY
WHAT CAN MAKE ME
FEEL THIS WAY
MY GIRL
TALKIN' 'BOUT
MY GIRL
I'VE GOT SO MUCH HONEY
THE BEES ENVY ME
I'VE GOT
A SWEETER SONG
THAN THE BIRDS
IN THE TREES
WELL I GUESS YOU'D SAY
WHAT CAN MAKE ME
FEEL THIS WAY
MY GIRL
TALKIN' 'BOUT
MY GIRL
OOH OOH
HEY HEY HEY
HEY HEY HEY
OOH YEAH
I DON'T NEED NO MONEY
FORTUNE OR FAME
I'VE GOT
ALL THE RICHES BABY
ONE MAN CAN CLAIM
WELL I GUESS YOU'D SAY
WHAT CAN MAKE ME
FEEL THIS WAY
MY GIRL
TALKIN' 'BOUT
MY GIRL
I GOT SUNSHINE
ON A CLOUDY DAY
WITH MY GIRL
I'VE EVEN GOT
THE MONTH OF MAY
WITH MY GIRL
TALKIN' 'BOUT
TALKIN' 'BOUT
TALKIN' 'BOUT
MY GIRL
OOH MY GIRL
THAT'S ALL
I CAN TALK ABOUT IS
MY GIRL
WHY DON'T YOU
BELIEVE ME
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1232 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4