Người Em Sầu Mộng (Người Anh Sầu Mộng)

Tác giả: Nhạc Y Vân, thơ Lưu Trọng Lư

Ca sỹ thể hiện: Bằng Kiều; Việt Dzũng; Hương Lan; Nhật Trường; Bích Phượng; Hoàng Oanh; Giao Linh; Vũ Khanh; Mộng Thi; Trần Cao; Sĩ Phú; Hồng Nhung; Lê Dung; Ý Lan; Lệ Thanh

Em là gái trong song cửa. Anh là mây bốn phương trời. Anh theo cánh gió chơi vơi. Em vẫn nằm trong nhung lụa. Em chỉ là em gái thôi. Người em sầu mộng muôn đời. Tình như tuyết giăng đầu núi. Vằng vặcmuôn thu nét.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Lưu Trọng Lư (Thơ)