SOS

Tác giả: ABBA
Where are those happy days
They seem so hard to find
I try to reach for you
But you have closed your mind
Whatever happened to our love
I wish
I understood
It used to be so nice
It used to be so good
So when you're near me darling can't you hear me S O S
That love you gave me
Nothing else can save me S O S
When you're gone
How can I even try to go on
When you're gone
Though I try how can I carry on
You seem so far away though you are standing near
You make me feel alive
But something died I fear
I really tried to make it out
I wish
I understood
What happened to our love
It used to be so good
So when you're near me darling can't you hear me S O S
That love you gave me nothing else can save me S O S
When you're gone
How can I even try to go on
When you're gone
Though I try how can
I carry on

So when you're near me darling can't you hear me S O S
That love you gave me nothing else can save me S O S
When you're gone
How can
I even try to go on
When you're gone
Though I try how can I carry on
When you're gone
How can I even try to go on
When you're gone
Though I try how can I carry on
  • Nghe nhạc

Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Người sửa: Cát Bụi
Bài này đã được xem 2529 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4