The Girls

Tác giả: Chưa Biết
I like them Black girls,
I like them White girls
I like them Asian girls,
I like them mixed raced girls
I like them Spanish girls,
I like them Italian girls
I like the French girls, and I like Scandinavian girls
I like them tall girls,
I like them short girls
I like them brown hair girls,
I like them blonde hair girls
I like them big girls,
I like them skinny girls
I like them carrying a little bitty weight girls
Now baby (baby)
I've got a lot of love to give
And I've been over, oversubscribed with relationships
See you've got (you've got)
A little thing I haven't seen before
But I must warn ya
That I can't help but play around for sure, for sure
Because
I get all the girls,
I get all the girls
I get all the girls,
I get all the girls
I get all the girls,
I get all the girls
I get all the girls,
I get all the girls
I get all the girls,
I get all the girls
I get all the girls,
I get all the girls
I get all the girls,
I get all the girls
I get all the girls,
I get all the girls
Now maybe (maybe)
I can learn to settle down one day
But right now,
I'm living life to mess around and play
See you've got (you've got)
A little thing I haven't seen before
But I must warn ya
That I can't help but play around for sure
I did it before
I get all the girls,
I get all the girls
I get all the girls,
I get all the girls
I get all the girls,
I get all the girls
I get all the girls,
I get all the girls
I get all the girls,
I get all the girls
I get all the girls,
I get all the girls
I get all the girls,
I get all the girls
I get all the girls,
I get all the girls
I like them Black girls,
I like them White girls
I like them Asian girls,
I like them mixed raced girls
I like them Spanish girls,
I like them Italian girls
I like the French girls, and I like Scandinavian girls
I like them tall girls,
I like them short girls
I like them brown hair girls,
I like them blonde hair girls
I like them big girls,
I like them skinny girls
I like them carrying a little bitty weight girls
I get all the girls,
I get all the girls
I get all the girls,
I get all the girls
I get all the girls,
I get all the girls
I get all the girls,
I get all the girls
I get all the girls,
I get all the girls
I get all the girls,
I get all the girls
I get all the girls,
I get all the girls,
I get all the girls,
I get all the girls
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 706 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4