Ca Ngợi Đảng Lao Động (Chào Mừng Đảng Lao Động Việt Nam)

Tác giả: Đỗ Minh

Ca sỹ thể hiện: Đồng ca; Hải Kiên; Tốp Ca

Vừng trời đông ánh hồng tươi sáng bừng lên. Đàn bồ câu trắng bay về trong nắng mới. Ngàn triệu dân xiết tay nhau đứng quanh. Đảng Cộng Sản Việt Nam khối kết đoàn công nông bền vững. Đời cần lao thắm tình yêu chói niềm.

Quốc Tế Ca

Tác giả: Đỗ Minh

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết

Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian. Vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn. Sục sôi nhiệt huyết. Trong tâm đầy chứa rồi. Và quyết phen này sống chết. Mà thôi chế độ xưa. Ta mau phá sạch tan tành. Toàn nô lệ vùng đứng lên.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Đỗ Minh