Điệu Hò Phu Thê

Tác giả: Nhạc Đinh Trầm Ca & Thuỳ Linh, thơ Nguyễn Hồ

Ca sỹ thể hiện: Ngọc Hồ; Thảo Sương; Vũ Linh; Tài Linh; Ngọc Sơn; Ngọc Huyền; Hồ Quang Lộc

Điệu Hò Phu Thê. Miếng trầu nên nghĩa phu thê. Mẹ cha đã định em về với anh. Hết rồi áo tím áo xanh. Bây giờ em đã có anh là chồng. Lấy nhau từ thuở tay không. Tình nghèo trên sóng bồng bềnh gieo neo. Quý nhau là tấm.

Huế Buồn Vì Ai

Tác giả: Thuỳ Linh

Ca sỹ thể hiện: Quang Đô; Quang Linh

Huế giận Huế hờn, vì người bỏ đi. Không lời giã biệt, tình nghĩa còn chi. Dài tháng năm mong đợi, buồn vẫn buồn ai ơi. Từng đêm sầu rơi rơi. Sông Hương núi Ngự Vĩ Dạ Đông Ba. Cho nhiều kỷ niệm là những ngày qua. Ngày đó.

Liên Khúc: Tàu Về Quê Hương

Tác giả: Hàn Châu & Hồng Vân & Thuỳ Linh

Ca sỹ thể hiện: Ngọc Hải; Đình Văn; Thạch Thảo; Ngọc Huyền

1. Anh ơi đô thành ở đây em sống không quen. Đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn. Về đây mình cưới nhau hơn. Về đây mình sống vui hơn. Về đây mình có nhau hơn chẳng bao giờ buồn. Không ai thương.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thuỳ Linh