Đường Về Cõi Tịnh

Tác giả: La Tuấn Dzũng
Có ai biết mình đang sống trong mơ
Bám lấy lợi danh quyền quý sang giàu
Thất tình lục dục say đắm
Sanh già bệnh tật luân chuyển
Chấp mê là thật nghiệp chướng thêm sâu

Hãy mau tỉnh mộng xa lìa cõi mê
Sám hối ngày đêm nghiệp chướng tiêu trừ
Mở nguồn trí tuệ từ bi
Gieo trồng căn lành bố thí
Viên dung tự tại phát Bồ Đề tâm

Ai ơi! thấu hiểu lý vô thường
Vươn gươm trí huệ phá xiềng vô minh
Chân tâm tự tánh Di Đà
Mau mau tỉnh thức quây về đài sen

Tín, Nguyện với Hạnh mong đến Chân Nguyên
Tinh tấn trì danh A Di Đà Phật
Vững lòng, nhất dạ trì danh
Nương nhờ Phật lực Quang Minh
Tiếp dẫn ta về Cực Lạc Tây Pương.
  • Nghe nhạc

Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: music9x
Bài này đã được xem 1132 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4