Bolero Nhạc Phật Giáo - Nhạc La Tuấn Dzũng

Bolero Nhạc Phật Giáo - Nhạc La Tuấn Dzũng
Các bài hát Phật Giáo theo thể điệu Bolero được nhạc sĩ La Tuấn Dzũng sáng tác hay phổ thơ! Ca sĩ Mai Thiên Vân, Ngọc Sơn, Giang Hồng Ngọc (Quán quân ... Xem thêm
Người tạo: music9x
Ngày tạo: 14 tháng 5 năm 2019
Lượt xem: 1135
Số bài hát: 28 bài
Nghe Album

Bài hát trong album

 1. Nhạc La Tuấn Dzũng, thơ Tuệ Minh - Mai Thiên Vân - Ưu Đàm Bát
 2. La Tuấn Dzũng & Kinh Phổ Môn - Quốc Đại - Sám Cầu An
 3. La Tuấn Dzũng - Nguyễn Đức - Thoát Vòng Sanh Tử
 4. Ý Thơ Nguyễn Kim Quang & La Tuấn Dzũng - Trang Mỹ Dung - Tha Thứ
 5. La Tuấn Dzũng - Thanh Thúy - Vô Lượng Tâm
 6. La Tuấn Dzũng & Hoàng Quốc Cung - Giao Linh - Ta Đi Tìm Ta
 7. Thích Thiền Tâm & La Tuấn Dzũng - Lan Phương - Đoạn Tuyệt Phiền Não
 8. La Tuấn Dzũng & Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Nhóm Cadillac - Pháp Tu Quán Âm
 9. La Tuấn Dzũng & Kinh Phổ Môn - Bích Phượng - Niệm Bồ Tát
 10. La Tuấn Dzũng & Thích Thiền Tâm - Lan Phương - An Nhẫn Các Chướng Duyên
 11. Thơ: T.K.Thiện Hữu & La Tuấn Dzũng - Trang Mỹ Dung - Ta Bà Diệu Thể
 12. Nhạc La Tuấn Dzũng, thơ Huỳnh Ngọc Thành - Trang Mỹ Dung - Niềm Vui
 13. Nhạc Hoa & La Tuấn Dzũng - Tú Linh - Tây Phương Di Đà
 14. La Tuấn Dzũng - Nguyễn Đức - Đường Về Cõi Tịnh
 15. La Tuấn Dzũng & Thích Thiền Tâm - Bonneur Trinh - Dứt Trừ Lòng Nghi
 16. LA TUẤN DZŨNG VÀ LÝ THỪA NGHIỆP - Ngân Huệ - Gieo Hạt Bồ Đề
 17. Lý Thừa Nghiệp & La Tuấn Dzũng - Ngân Huệ - Đỏ Một Vườn Đào
 18. Nhạc La Tuấn Dzũng, thơ Thích Thiền Tâm - Lan Phương - Phát Tâm Bồ Đề
 19. Nhạc La Tuấn Dzũng, thơ Huỳnh Ngọc Thành - Ngọc Luân - Niềm Vui
 20. Kinh Thủ Lăng Nghiêm & La Tuấn Dzũng - Quang Minh - Quán Âm Diệu Đức Vô Tác
 21. La Tuấn Dzũng - Thùy Trang - Chỉ Là Giấc Mơ Thôi
 22. La Tuấn Dzũng & Kinh A Di Đà - Bích Phượng - Tán Dương Giáo Pháp
 23. Kinh A Di Đá & La Tuấn Dzũng - Bích Phượng - Tán Hương
 24. La Tuấn Dzũng & Lý Thừa Nghiệp - Trang Mỹ Dung - Khi Huệ Nở
 25. La Tuấn Dzũng - Xuân Phú - Thoát Vòng Sanh Tử
 26. La Tuấn Dzũng - Ngân Huệ - Tiếng Mẹ Ru
 27. Nhạc La Tuấn Dzũng, thơ Nguyễn Miên Thương - Trang Mỹ Dung & Nata & Thúy Vinh - Xuân Và Mẹ
 28. Nhạc La Tuấn Dzũng, thơ Nguyễn Miên Thương - Trang Mỹ Dung - Xuân Và Mẹ

Ý KIẾN BÌNH LUẬN