Xuân Nhớ Mẹ (Tân Cổ Giao Duyên)

Tác giả: Thái An

Ca sỹ thể hiện: Kim Tử Long

Lại một mùa xuân đến tôi lưu lạc xứ người rồi những ngày tết đến vẫn xa biệt quê hương. Em thơ ơi... có còn trông đợi... Đợi tôi về bên nồi bánh chưng xanh... ....

Xuân Tha Phương ([Chưa Có Hết Lời])

Tác giả: Thái An

Ca sỹ thể hiện: Hương Lan; Ngọc Huyền; Hậu Nguyễn

Lại một mùa xuân đến tôi lưu lạc xứ người rồi những ngày tết đến vẫn xa biệt quê hương. Em thơ ơi... có còn trông đợi... Đợi tôi về bên nồi bánh chưng xanh... ....

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thái An