Ân Sư

Tác giả: Nhạc Cao Tâm, lời Thích Hạnh Niệm

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Mười mấy năm tuổi thơ, từ lúc mới chào đời. Theo thời gian lớn khôn, trong tiếng mẹ ầu ơ. Rồi cơ duyên đẩy đưa, cho con đến gặp thầy. Dưới mái chùa này, hương khói nhè nhẹ bay. Thầy lo con đi học, bốn năm dưới mái trường.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thích Hạnh Niệm (Lời)