Chiều Lữ Thứ

Tác giả: Phạm Hoàng Dũng

Ca sỹ thể hiện: Tuấn Ngọc

Chiều về bên sông xưa. Dòng nước kia vẫn trôi lững lờ. Buồn một đời cô lữ. Về cố hương, cố hương mờ xa. Ô hay không một bóng người. Thấy ta lẻ loi bơ vơ. Chỉ còn ta và chiếc bóng dài. Ngất ngư chiều nay thở dài.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Hoàng Dũng