Sáng Tỏa Hoa Đàm

Tác giả: Hằng Vân

Ca sỹ thể hiện: Bonneur Trinh; Vân Khánh; Quốc Đại

Đêm Ấn Độ bình an. Nước sông Hằng trong xanh sóng lững lờ êm trôi. Bầu trời thanh thanh. Gió mát thanh bịnh Hoàng hậu Ma-Da ứng mộng điềm lành. Từ cung trời đầu xuất Voi trắng bay về. Hoàng thành Ca-Tỳ-La về. Voi trắng.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Hằng Vân