Trái Tim Bồ Tát

Tác giả: Huỳnh Trường Long

Ca sỹ thể hiện: Quang Lê; Trang Mỹ Dung

Ngày nào lửa thiêng âm thầm cháy. Thiêu xác thân của Ngài. Ôi tiếng kinh u hoài. Hồn thiêng xa thoát miền trần gian. Từ bi, tránh xa muôn hờn oán. Mang đức tin cho đời. Trong lửa thiêng sáng ngời. Ngài theo bước.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Huỳnh Trường Long