Cốt Nhục Tình Thâm

Tác giả: Phạm Hải Đăng

Ca sỹ thể hiện: Hà Vân

Có chi hơn là gia đình cốt nhục tình thâm. Người dưng nước lã biết lòng dạ sao. Người thân với nhau biết còn đau. Anh em một nhà ta phải đùm bọc lấy nhau. Cớ sao ta lại gieo hận thù lên một người thân. Vì ham phú quý hám.

Lời Thầy Cô

Tác giả: Phạm Hải Đăng

Ca sỹ thể hiện: Tuyết Mai; Phương Anh

Lời thầy cô con luôn ghi trong tim. Mãi khắc ghi bao công ơn cô thầy. Những tháng năm khi con còn thơ dại. Lời thầy cô đã cho con niềm tin. Rồi ngày mai khi con lớn lên. Tung cánh bay con bay đi vào đời. Lời thầy cô.

Ngắm Lục Bình Trôi

Tác giả: Phạm Hải Đăng & Thuận Hồ

Ca sỹ thể hiện: Thanh Bình

Bao ngày mình xa nhau anh thương nhớ em vô cùng. Ngắm lục bình trôi lững lơ xuôi theo dòng. Nỗi niềm chờ mong hoe hắt suốt đêm đông. Nhớ em trong lòng em có nhớ anh không. Quê mình giờ đây cây lúa đã đơm bông. Con đò ngẩn.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Hải Đăng