Man Of 1,000 Faces

Tác giả: Nhạc Ngoại
I walk the streets by day
I never know quite what to say
It doesn't matter anyway Man of 1000 faces, man of 1000 faces
Man of 1000 faces, who's the man? For years I've lived inside my dreams
Somehow I've made them real, it seems
I made my own rules, because I am a Man of 1000 faces, man of 1000 faces
Man of 1000 faces, who's the man? I can put on any face
You all know me, but it's no disgrace
The king of night, he understands Man of 1000 faces, man of 1000 faces
Man of 1000 faces, who's the man? Who's the man of 1000 faces? Who's the man of 1000 faces?
Who's the man of 1000 faces? Who's the man? I'm the man, I'm the man, I'm the man, I'm the man
I'm the man of 1000 faces, I'm the man of 1000 faces
I'm the man of 1000 faces, I'm the man
I'm the man, I'm the man, I'm the man, I'm the man
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 12 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4