Over You

Tác giả: Nhạc Ngoại
[Verse 1: Ingrid Michaelson]
Over, I'm so over you
The way that you look
In a 3-piece suit.

Over, I'm so over you
The way that you held me
Like nobody else would.

[Chorus:]
Maybe if I tell myself enough
Maybe if I do
I'll get over you
Maybe if I tell myself enough
Maybe if I do
I'll get all over
You
You oh
Over you
You.

[Verse 2: A Great Big World]
Over, I'm so over you
The way that you laugh
Made everything that I do
Over, I'm so over you.

[Both]
The way that you said that you'd always be true.

[Chorus:]
Maybe if I tell myself enough
Maybe if I do
I'll get over you
Maybe if I tell myself enough
Maybe if I do
I'll get all over
You
You oh
Over you
You.

[Outro: A Great Big World]
I'm falling around you
I'm falling around you
I'm falling around you
I'm falling around you
Oh.

[Ingrid]
Maybe if I tell myself enough
(I'm falling around you)
Maybe if I do
(I'm falling around you)
Maybe if I tell myself enough
(Oh)
Maybe if I tell myself enough
(I'm falling around you)
Maybe if I do
(I'm falling around you)
Maybe if I tell myself enough
(Maybe if I tell myself enough)
(Oh)
Maybe if I tell myself enough (Maybe if I tell myself enough)
(I'm falling around you, oh)
Maybe if I tell myself enough (Maybe if I tell myself enough)
(I'm falling around you, falling around you, oh)

[A Great Big World]
I'm falling around you.

[Both]
Maybe if I tell myself enough
Maybe if I do.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 131 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4