Đi Qua Quá Khứ

Tác giả: TinyC & Soobin Nguyễn

Ca sỹ thể hiện: Soobin Hoàng Sơn; TinyC

1. Quá khứ vẫn đây thôi chìm vào làn mây. Để nước mắt ấy đang tuôn rơi. Như cơn mưa kia khóc oà. Và người đi và người vẫn cứ đi. Anh nơi này ôm nỗi đau ôm tiếc thương. Vì những gì đã đánh mất. Nơi hai ta đang cố gắng xây.

Nóng

Tác giả: BigDaddy & TinyC

Ca sỹ thể hiện: BigDaddy; Hạnh Sino

Hạnh ơi anh nóng quá nóng quá nóng quá đi. Thời tiết sao nóng quá nóng quá nóng quá đi. Em cũng thế nóng quá nóng quá nóng quá đi. Thủ đô đang nóng quá nóng quá nóng quá đi. Nóng nóng nóng bức cho nên chóng tức. Mệt người.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ TinyC