Vén Rèm Châu

Tác giả: Hoắc Tôn

Ca sỹ thể hiện: Hoăc Tôn; Khánh Loan

镌刻好每道眉间心上. Juānkè hǎo měi dào méi jiān xīn shàng. Trau chuốt từng nét mày trong tâm niệm. . 画间透过思量. Huà jiān tòuguò sīliang. Đong đầy nhớ nhung vào bức hoạ. . 沾染了墨色淌. Zhānrǎnle mòsè tǎng. Mực chảy tràn.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Hoắc Tôn