Lollipop

Tác giả: Mika
[Intro:]
What's the big idea
Yo, Mika

I said sucking to hard on your lollipop
Oh, loves gonna get you down
I said sucking to hard on your lollipop
Oh, loves gonna get you down
Sucking to hard on your lollipop
Loves gonna get you down
Sucking to hard on your lollipop
Loves gonna get you down
Say love, say love
Loves gonna get you down
Say love, say love
Loves gonna get you down.

1. I went walking with my momma one day
When she warned me what people say
Live your life until love is found
'Cos loves gonna get you down
Take a look at the girl next door
She's a player and a downright bore
She's a slowzer, she wants more
Oh,bad girls get you down.

[Chorus:]
Sing it
Sucking to hard on your lollipop
Oh, loves gonna get you down
Sucking to hard on your lollipop
Oh, loves gonna get you down
Say love, say love
Oh, loves gonna get you down
Say love, say love
Oh, loves gonna get you down.

2. Mama told me what I should know
Too much candy gonna rot your soul
If she loves you let her go
'Cos love only gets you down.
Take a look at a boy like me
Never stood on my own two feet
Now I'm blue as I can be
Oh, love only got me down.

[Bridge:]
I was walking with my momma one day
When she warned me what people say
Live your life until love is found
Or loves gonna get you down.

[Coda:]
Mama told me what I should know
Too much candy gonna rot your soul
If she loves you let her go
'Cos love only gets you down.

Waa-oh waa-oh waa-oh lollipop
Waa-oh waa-oh waa-oh lollipop
Sucking too hard on your lollipop
oh loves gonna get you down
Sucking too hard on your lollipop
oh loves gonna get you down.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 211 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4