Banana Clip

Tác giả: Miguel & Steve Mostyn
[Verse 1:]
There's a war, on love
Just look around you
It's hard to know, who to trust
I'm glad I found you
You and me, we climb higher
Baby crescendo (yeah)
Gotta love, it won't stop
It's that extendo.

[Chorus:]
(Girl) M16 on my lap
We hear missiles in the sky
No matter where I go on the map
You got my protection
Banana clip on my love for you (yeah)
Let it ring like (graa)
Yeah, I let it ring like (graa)
It's like I'm trigger happy (hahaha)
Banana clip on my love for you (ooh)
Let it ring like (graa)
Yeah, I let it ring like (graa)
I guess I'm trigger happy.

[Bridge:]
You know I stay down, way down for you
Talking limbo
And my love, it won't stop, got that extendo.

[Chorus:]
(Girl) M16 on my lap
A lot of terror on her mind
No matter where I go on the map
You got my protection
Banana clip on my love for you (oh)
Let it ring like (graa)
Yeah, I let it ring like (graa)
It's like I'm trigger happy (hahaha)
Banana clip on my love for you
Let it ring like (graa)
Yeah, I let it ring like (graa)
I guess I'm trigger happy.

[Bridge:]
Let me squeeze
Let me squeeze ya baby
They can't see me, I got the camo, yeah
Ready? Yeah, I'm ready like a rebel, yeah
Gotta hate that the love got the memo
I put the 'D' in defender
You know I never surrender
No, no, no...

[Chorus:]
For you, I let it ring like (graa)
Yeah, I let it ring like (graa)
It's like I'm trigger happy (hahaha)
Banana clip on my love for you
I let it ring like (graa)
Ohh, ohh...trigger happy (hahaha)
[?]
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 93 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4