Thorns

[Verse 1:]
Medicated, guarded, jaded
Promise baby, I'll be worth the ride
Warm heart, cold blood
Soft touch, tough love
Burned down, fucked up
Just the way you like.

[Bridge:]
There's something in my nature
It seems to rise an angel
You got a taste for danger
Don't know why
And I don't want to hurt you
I want your hands all over
But do you know how to handle me cause I.

[Chorus:]
I got, I got thorns
Wear them like a crown, yeah
I got, I got thorns
You should know by now, yeah
I got, I got.

[Post-Chorus:]
That's what you get when you pick a rose
That's what you get when you pick a rose
Thorns
That's what you get when you pick a rose
Easy to love but I'm hard to hold
Thorns.

[Verse 2:]
Love me, hate me
Ain't no daisy
You want safety
Find a daffodil
I can't help it, why you reckless
Leave you reckless, tangled up in soon.

[Chorus:]
I got, I got thorns
Wear them like a crown, yeah
I got, I got thorns
You should know by now, yeah
I got, I got.

[Post-Chorus:]
That's what you get when you pick a rose
That's what you get when you pick a rose
Thorns
That's what you get when you pick a rose
Easy to love but I'm hard to hold
Thorns.

[Bridge:]
There's something in my nature
It seems to fascinate ya
You got a taste for danger
Don't know why
And I don't want to hurt you
I want your hands all over
But do you know how to handle me cause I.

[Chorus:]
I got, I got thorns
Wear them like a crown
Wear them like a crown, my darling
I got, I got thorns
You should know by now
You should know by now
I got, I got.

[Post-Chorus:]
That's what you get when you pick a rose
That's what you get when you pick a rose
Thorns
That's what you get when you pick a rose
Easy to love but I'm hard to hold
Thorns, thorns
You should know by now, yeah.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 143 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4