Con Nhạn Đêm Trăng

Tác giả: Trần Hoàng

Ca sỹ thể hiện: Cẩm Ly; HAX

Khi những cánh nơ đồng còn trơ gốc rạ, chim én bay về biển bắc xa xôi. Bỏ con chim nhạn lẻ loi kêu bạn, ơ hò, ơi bạn tình ơi. Bạn tình ơi sao nỡ phụ phàng, cho đôi đàn én Bắc nhạn Nam. Bên con đê làng con nhạn mà kêu.

Lý Con Sáo Cần Thơ

Tác giả: Trần Hoàng

Ca sỹ thể hiện: Quốc Đại; HAX

Ai đem sáo sậu qua sông đễ cho mà con sáo ơ sổ lòng. Bay mà bay xa. Con sáo từ Cần Thơ bay qua dòng sông Bắc Sắc. Một mình lẽ loi. Nhìn lại dòng sông xưa con nước trôi lững lờ. Chạnh thương mấy nhánh lục bình. Nó trổ bông.

Lý Con Sáo Qua Sông

Tác giả: Trần Hoàng

Ca sỹ thể hiện: Quốc Đại; HAX

Hò ơi... mưa từ Mỹ Thuận mưa qua mưa theo tôi xuống ơ hờ mưa theo t6i xuống bến phà Cần Thơ. Giữa dòng sông con đò lơ lững dưới mưa. Trời mưa bến vắng đò thưa. Tôi người lữ thứ năm xưa trở về. Ầu ơ... sông nước còn.

Trăng Buồn Dạ Khúc

Tác giả: Trần Hoàng

Ca sỹ thể hiện: Cẩm Ly; HAX

Bìm bịp kêu, con nước lớn mà làm chi, đế anh ba vội nhổ cây sào, đưa con đò rời xa bến sông. Còn chị ba, ngó theo con sông dài, khóc đứng khóc ngồi, nghe tím ruột bầm gan. Ơ hỡi ơi hò, ơ.. sông dài, cá lội biệt.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Trần Hoàng