Dung Nhan Mùa Hạ

Tác giả: Nhạc Y Vân, thơ Hoàng Huy

Ca sỹ thể hiện: Lệ Hằng; Duy Trác

Khi em tắm nắng. Cho tôi xin hai thứ. Mặt trời vẻ kiêu sa. Thần vệ nữ ngàn đời. Ôi đôi môi ấy. Và đôi mắt u hoài. Tôi từ bâng khuâng đến mê say. Xin cho ngây ngất. Bên dung nhan. Đang trắng hạ này. Và cho xanh giấc ba.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Huy (Thơ)