Rong Rêu Tình Lỡ

Tác giả: Nhạc Giao Tiên, thơ Kim Minh

Gió đưa trăng khúc tự tình. Rong rêu ẩn dật thân mình phố xưa. Rã rời quá khứ chiều mưa. Tường treo hư cảnh đong đưa thân gầy. Bên hiên ký ức đong đầy. Xa xôi kỷ niệm bao ngày bên nhau. Bây giờ tình đã hư hao. Niềm.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Kim Minh (Thơ)