Anh Không Chết Đâu Em

Tác giả: SOẠN GIẢ: ĐỖ HOÀI THU

BÀI CA VỌNG CỔ. ANH KHÔNG CHẾT ĐÂU EM. Soạn Giả- Hoài Thu. Ngâm. Người thiếu phụ vừa bước vào khỏi cửa. Quỳ bên thi thể chồng tay quấn vội vành khăn tang. Môi rưng rưng lệ chảy đôi hàng. Sao anh lại bỏ một mình em trên.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ SOẠN GIẢ: ĐỖ HOÀI THU