Tiếc Thương

Tác giả: GÓC KHUẤT
. TIẾC THƯƠNG

Đêm tàn nghĩ lại cảnh tình khâu
Thảm kịch đời em bước dãi dầu
Mềm mỏng tiếng yêu lần lỡ bậu
Diễm kiều mi ứa buổi thành dâu
Chêm vàng rõ bọn ngay lời thấu
Đắm não cùng Ta phải cuộc sầu
Thềm trải nguyệt hoa rời cố hữu
Thêm lòng tủi liễu dáng còn đâu

Đâu còn dáng liễu tủi lòng thêm
Hữu cố rời hoa nguyệt trải thềm
Sầu cuộc phải Ta cùng não đắm
Thấu lời ngay bọn rõ vàng chêm
Dâu thành buổi ứa mi kiều diễm
Bậu lỡ lần yêu tiếng mỏng mềm
Dầu dãi bước em, đời kịch thảm
Khâu tình cảnh lại nghĩ tàn đêm

Góc khuất

23/4/2024
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Xem Video
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Góc khuất
Bài này đã được xem 175 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4