Sấp Mặt Luôn

Tác giả: Tăng Nhật Tuệ & Tino

Ca sĩ: Huỳnh Lập & Sơn Ngọc Minh

Bao nhiêu năm qua đi. Trong câu chuyện cổ ai cũng truyền tai. Rằng mẹ cám xưa nay độc ác. Sớm hôm bày trò mưu mô với ai. Ôi Tấm ơi cô dọn xong chưa tấm ơi. Mau qua bên đây lựa đậu đi nàng! Bao nhiêu năm trôi qua. Cứ nghe.

Vậy Coi Được Không

Tác giả: Bùi Công Nam

Ca sĩ: Bùi Công Nam & Huỳnh Lập

Tôi nghe thầm thì ông kia nói cô ơi nhà cô có ma. Nên cô phải dọn đi hết nhanh nha. Cô kia bảo thầy ơi đâu có đâu. Nay nhà con vẫn ăn chay mà thầy ma cỏ đâu ra? Sao mà không có? Tôi đã nhìn thấy thật là rõ. Nếu mà không.

danh sách bài hát của ca sĩ Huỳnh Lập