Tháng 12 Của Anh

Tác giả: MC.ZiR

Ca sỹ thể hiện: MC.ZiR

Sương đêm nay lạnh lắm. Đắp chăn thật ấm. Và nhớ không được thức đêm. Nhớ giữ gìn sức khoẻ thật tốt thêm được không? Thu qua. Đông tới. Quyết định xa rời anh dường như vẫn còn mới. Cũng đã 2 mùa đông không có e bên.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ MC.ZiR