Tập Tầm Vông

Tác giả: Pixel Neko

Ca sỹ thể hiện: Pixel Neko; Hnhngan

Đã bao lâu rồi không còn ra cuối phố. Đã bao lâu rồi không còn ra công viên với đám bạn. Đã bao lâu rồi không còn chơi với bố. Chỉ còn tôi một mình vẫn cố kiếm một công việc để không chết đói. Còn đâu khi mơ màng. Ngồi.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Pixel Neko