Mưa

Tác giả: Minh Vương M4u

Ca sỹ thể hiện: Thùy Chi; M4U

Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay. Giọt mưa vội vã nhẹ rơi mắt người. Mưa có vui như em và anh. Và mưa vẫn thế nhẹ lắm khi bên anh. Vì mưa cũng biết, từ trong tim này. Mưa với anh tới sao ngọt ngào. Lắng nghe mưa thầm.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Minh Vương M4u