Thế Phong Tình

Tác giả: Thái Vũ (BlackBi) & DT

Ca sỹ thể hiện: Elbi; Thái Vũ (BlackBi)

Sẽ có những lúc trắng tay, và có những lúc cô đơn. Lúc phải nếm nhiều đắng cay, khi cuộc đời này vô ơn. Lúc oanh tạc đơn độc, nhưng cái kết sẽ đến. Lúc tuyệt vọng giữa thành công, và kế hoạch được vẽ lên. Ngoài kia kề bên là.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ DT