Ưu Tư

Tác giả: Bế Ngọc Sơn & Chee & Weeza

Ca sỹ thể hiện: Bảo Uyên; Phạm Anh Duy; 1DEE

Em! Những chữ anh có thể nói lúc này là: I need you. Rồi mãi ưu tư cùng bóng đêm dài. Thời gian trôi qua mau, ngày hai ta đi bên nhau. Chẳng thể giống trong mơ được đâu. Và anh lại thấy mình bỗng cô đơn khi không có em ở.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Bế Ngọc Sơn