Dòng Sông Chiều Bên Phố

Tác giả: Hàn Châu & Vịnh Đại Sơn

Ca sỹ thể hiện: Hạnh Nguyên

Dòng sông chiều bên phố. Bóng ai đưa con đò sang bờ. Dòng sông chiều bên phố. Nắng tiễn ai đi về lối mơ. Hoàng hôn về lòng bơ vơ. Trong cánh chiều vắng hoang sơ. Có ánh mây bay đùa nhẹ trôi lững lờ. Bóng chiều qua trên.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Vịnh Đại Sơn