Ngày Nào

Tác giả: Thành Luke & Dat Maniac

Ca sỹ thể hiện: Datmaniac; Cá Hồi Hoang

Có khoảnh khắc về đâu đó đã nhớ trong suốt vài năm. Ổ gà, nắp cống, chỗ cấm thuốc và mắm ruốc xoài ngâm. Tao biết dừng lại là thời gian thấm ướt tài năng. Nhưng thôi bây giờ mày có thể cho tao nhắm trước vài trăm.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thành Luke