Liên Khúc Không 1 & 2

Tác giả: Khúc Nguyễn Ánh 9

Ca sỹ thể hiện: Elvi's Phương

Không 1:. Không! Không! Tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Không! Không! Tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Không! Không! Tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa, em ơi. Tình đời thay trắng đổi.

Lk Không 1, Không 2, Đã Không Yêu Thì Thôi

Tác giả: Hoài An & Khúc Nguyễn Ánh 9

Ca sỹ thể hiện: V.A

Không 1:. Không! Không! Tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Không! Không! Tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Không! Không! Tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa, em ơi. Tình đời thay trắng đổi.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Khúc Nguyễn Ánh 9