Ngẫu Hứng Bolero

Tác giả: Minh Vy

Ca sỹ thể hiện: Lina Triệu; Đình Nguyên

Tình ( tinh) lỡ ( lớ) chờ em, trong xót xa. Thao thức vì em, xóm đêm lạnh lùng. Đêm đông, thành phố mưa bay. Khuya nay , em đã đi rồi. Trộm nhìn nhau, tình đời ngang trái….(/). Mật ( mất) đắng tình yêu, trong biển.