Gada Can Đảm 2010

Gada Can Đảm 2010
Lân múa hay là nhờ tiếng pháo.
Nghệ sĩ trình diễn hay là nhờ tiếng vỗ tay.

Cô kia má đỏ hồng hồng, dừng chân ghé lại vang hàng Gada
Người tạo: Gada
Ngày tạo: 31 tháng 3 năm 2010
Lượt xem: 4480
Số bài hát: 8 bài
Nghe Album

Ý KIẾN BÌNH LUẬN