Sầu Lẻ Bóng

Tác giả: Chế Linh

Ca sỹ thể hiện: Băng Tâm; Đan Nguyên

Mai lỡ hai mình xa nhau. Đừng khóc cho mi hoen sầu! Ghi nhé em chuyện buổi ban đầu. Đừng để tình ta phai tàn mau. Lời nguyền xin khắc sâu. Mai nếu hai mình xa nhau. Từng bước em đêm ai dìu? Em khóc, ai dành dỗ, nuông.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Chế Linh