Wobble Up

Tác giả: Theron Thomas & Chris Brown, JR Rotem, Nicki Minaj & G-Eazy

Ca sỹ thể hiện: Chris Brown; Nicki Minaj; G-eazy

Haha, haha, haha, ha. Monkey on the dick, monkey on the dick. Ooh, ooh, monkey on the dick, monkey on the dick. Baby, show me that ***, show me love, show.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Chris Brown, JR Rotem, Nicki Minaj