Cách Xa

Tác giả: Nhạc Song Ngọc, thơ Nguyễn Bính

Ca sĩ: Duy Quang & Song Thanh

Ca sĩ khác: Quốc Thái & Băng Châu; Nguyễn Hưng & Phương Hồng Quế; Ái Vân & Thái Châu

Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông. Một người chín nhớ mười mong một người. Gió mưa là bệnh của trời. Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng. Hai thôn chung lại một làng. Cớ sao bên ấy chẳng sang bên này. Ngày qua ngày lại qua.

danh sách bài hát của ca sĩ Song Thanh