Vu Lan Nhớ Mẹ

Vu Lan Nhớ Mẹ
Lời thơ sử dụng nhiều danh từ miền Trung. Xin được tạm dịch như sau:

[i]mồ = mộ = grave
bên ni = bên... Xem thêm
Người tạo: Ác Mìn
Ngày tạo: 2 tháng 9 năm 2012
Lượt xem: 5835
Số bài hát: 7 bài
Nghe Album

Ý KIẾN BÌNH LUẬN