Việt nam Quê hương

Việt nam Quê hương
Ðợi làm đôi chân đi quanh thế giới
để thấy con tim thế giới hẹp hòi
đợi nghe lương tâm con người trở lại
đợi đã héo mòn những sớm mai .


đợ... Xem thêm
Người tạo: hunglangco
Ngày tạo: 26 tháng 6 năm 2013
Lượt xem: 2562
Số bài hát: 21 bài
Nghe Album

Ý KIẾN BÌNH LUẬN