Giang Sơn Tổ Quốc Nối Liền

Tác giả: W. Nguyen NQ

Dòng máu Lạc Hồng cuồn cuộn âm vang núi sông. Non cao đảo xa kêu vang bảo vệ sơn hà... Hùng Vương vua đầu dựng xây mở mang đất nước. Thanh niên cháu con nguyện dâng máu xương giữ gìn. Nghìn năm đất Việt tổ tiên đổ nhiều.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ W. Nguyen NQ